die-wilgers.png

GELEENTHEDE  |  ONTWIKKELING  |  PRESTASIE

FBINSTALINKED INYOUTUBE

Sport

 • Bottermars: Met atletiek interhoёr kry elke graadgroep ‘n kans om ‘n banier te maak met ‘n oulike tema daarop. Die graadgroepe mars dan om die atletiekbaan met hul baniere en sing liedjies saam tot hul gaan sit op die pawiljioen. Soms kan die leerders met motorfietse op die baksteenpad verby ry en geraas maak.
 • Hop: Na elke atletiekbyeenkoms en na afloop van die skoollied en die “Pride of Wilgers”- lied, begin die dirigente “hop” herhaardelik te sê. Leerders hop dan af van die pawiljoen en doen die hop dansie as afsluiting van die byeenkoms.
 • Matrieks teen die res: In die Derde kwartaal (NB: Vroeg voor die rekordeksamen) kan Graad 8-11 leerders hul name opskryf om ‘n res-span te vorm. Matrieks moet dan verdeel om teen die res spanne deel te neem in al die hoofsporte en moet verkieslik wen!
 • Spankamers: Elke eerstepan behoort ‘n dekoratiewe spankamer te hê wat slegs deur die lede daarvan gesien mag word.
 • Geskenke vir 1ste spanne: Na die 1ste spanne gekies is sal die meisies spanne en die seuns spanne vir mekaar geskenke oorhandig (bv. rose en sjokolade) na hul aangekondig is in die saal.
 • Graad 8-korfee: Graad 8’s behoort die korfee van atletiekbyeenkomste te doen onder toesig van matriekraadlede.
 • Geesvang: Voor elke atletiekbyeenkoms oefen dirigente liedjies met die leerders en speel speletjies.
  1ste span-wedstryde: Die leerders word versoek om soveel as moontlik te gaan ondersteun by eerstespan-wedtryde - so ook vir ander spanne van hul keuse.
 • “Flashmob”: Juf. Cobie help die leerders ‘n dansie leer. In die middel van ‘n byeenkoms sal al die leerders hul aktiwiteite staak en begin dans.

Graad 8’s

 • Eerste dag: Die eerste dag van skool behoort die steggies hul laerskoolklere te dra, ‘n bordjie om hul nek met inligting of grappies op, en moontlik ‘n middelpaadjie/talle ponies.
 • Middelste trappe: Geen graad 8 mag die middelste trappe gebruik tydens die hele jaar nie, ongeag die tyd van die dag.
 • Groentjiekonsert: Daar is elke jaar ‘n konsert waaraan alle graad 8’s moet deelneem. Dit is ‘n goeie tyd om hul selfvertroue op te bou en iets te gee om op trots te wees.
 • Inhuldiging: Na die afloop van die konsert kry elke graad 8 ‘n wortel om hul meer “in te huldig” as diep gewortel. Sommige kry lawwe sertifikate vir oulike, unieke gedrag bv. oulikste steggie, beste rapper, pliggie steggie ens.
 • Graad 8-kamp: Die matriekraad neem die graad 8’s op ‘n kamp vir genot en spanbou.
 • Groentjie-toets: Die graad 8’s skryf ‘n toets oor eienaardige feite van die skool en wat hulle by die matriekraad geleer het. Druipelinge drink ‘n konkoksie as straf.
 • Klokseremonie: Na hul oriёnteringstydperk kry elke graad 8 ‘n kans om onderdeur die klok te kruip as simbool dat hul nou ware wilgies is en nie meer steggies is nie.

Matrieks

 • Klokseremonie: Matrieks kry kans om op hul laaste skooldag regop onderdeur die klok te loop en dit te lui. Dit dien as afsluiting vir hul hoёrskoolloopbaan.
 • Matriekarea: ‘n Nuwe matriekarea moet gestig word waar slegs matrieks mag toegelaat mag word.
 • Range: Die graad 8’s behoort matrieks volgens ‘n rangstelsel aan te spreek volgens die tema wat die matriekraad kies. Hulle mag ook nie matrieks in die oё kyk nie.
 • Pawiljoene: Matrieks kry voorkeur om heelbo op die pawiljoene te sit. Graad 8’s moet tot laaste wag.
 • Saalopeninge: Matrieks sit op die galery terwyl die res van die skool onder sit. Op die laaste skooldag draai die skool om en sing vir die matrieks die skoollied.
 • 40 days”: Voor die recordeksamen begin, kry die matrieks die geleentheid om vir ‘n dag nie klas te loop nie. Hulle kan funksies reёl met toestemming. Die nodige voorsorgmaatreёls moet gevolg word.
 • Boomplantdag: Elke lid van die matriekraad kry ‘n kans om ‘n boom op die skool se perseël as herdenking vir hul dienstydperk te plant.
 • Matriekafskeid: Na die rekordeksamen word matrieks genooi na ‘n deftige funksie waar hulle met nog deftiger motors opdaag.

Skool

 • Vlaghysing: Elke oggend moet die skool- en landsvlae gehys word en in die middag weer netjies gebêre word. Met swaar weer moet die vlae ook afgehaal word om dit te beskerm. Op Vrydaeoggende word die nasionale lied en skoollied gesing tydens die vlaghysing.
 • Saalkomitee: Met gebruik van graad 8’s of VLR-lede moet die stoele voor elke saalbyeenkoms gepak word in korrekte verhoudinge.
 • Liedere: Die skoollied, nasionale lied, “Pride of Wilgers” en graad 8-liedjie moet deur leerders gesing kan word na afloop van talle funksies.

Kultuur en funksies

 • Colourfest”: Leerders koop gekleurde poeier en gooi mekaar daarmee. Na sommige byeenkomste kan hierdie as ’n oulike afsluiting gebruik word.
 • Waatlemoenfees: Talle waatlemoene is beskikbaar om te koop. Leerders kan eet en gooi en doen net wat hulle wil met die waatlemoene. Skille moet verkieslik verwyder word vir veiligheid.
 • Lentefees: Met die begin van Lente kan talle funksies gereёl word bv. ‘n Lentedans en stalletjies op Lentedag.
 • Kaskardag: Elke jaar is daar ‘n Kaskardag waar klasse moet kompeteer vir die meeste rondtes wat gery is, asook meeste geld wat ingesamel word.
 • Valentynsbal: Die graad 11’s reёl ‘n Valentynsbal as fondsinsameling.
 • Kultuurweek: In die Tweede of Derde kwartaal word ‘n Kultuurweek gehou met talle aktiwiteite soos bv. Innie Kollig Talentaand, “quiz night”, dans ens.
 • Entrepreneursdag: Die leerders wat besigheid as vak het, sal kans kry om een week ‘n stalletjie oop te maak. Bemarking is ’n groot kompetisie hier!
 • Mnr. en Mej. Wilgie: Die graad 10’s reёl ‘n spogaand vir liefdadigheidsdoeleindes.
 • Algemene funksie/fondsinsameling: Elke matriekraadgroep behoort ‘n funksie te reёl wat uniek is. Ons het bv. Wiele Dag gereёl, waar klomp deftige karre uitgebeeld was met stalletjies om goed by te koop en ‘n karwas.

 

Graad 12B GELDENHUYS NEILL Export Students1

Neill Geldenhuys
Uitvoerende Komitee: Tradisies

Webwerf deur HS Die Wilgers Bemarking & A-web