die-wilgers.png

GELEENTHEDE  |  ONTWIKKELING  |  PRESTASIE

FBINSTALINKED INYOUTUBE

Die diens behels om die huislike omstandighede en die skoollewe te integreer en plaas die maatskaplike- en jeugwerker in beide wêrelde.

 

Skool Maatskaplike Werker:

Alhoewel hy/sy in diens van die skool is, is die maatskaplike werker onderhewig aan wetgewing. Hierdie wetgewing sluit in:

  • Wet op Maatskaplike Werk (Wet 101 van 1978)
  • Kinderwet (Wet 28 van 2005)
  • Skolewet (Wet 84 van 1996)
  • Wet op Seksuele Misdrywe (Wet 32 van 2007)
  • Wet op Dwelms en Dwelmsmokkelary (Wet 140 van 1992)

Konsultasie/onderhoude geskied op Woensdae gedurende skoolure, maar noodgevalle sal onmiddellik hanteer word.

Krisis intervensie en verwysings na professionele dienste wat onder andere insluit sielkundiges, psigiaters, geestelike leiers van alle gelowe, ens.

Emosionele, sosiale en fisiese bystand aan leerders wat trauma ervaar.

Hoërskool Die Wilgers is tans in die proses om ’n Maatskaplike Werker aan te stel.

 

Jeugwerker: Joshua McQuirk

Die jeugwerker sien om na die geestelike welstand van ons leerders en staan die maatskaplike werker by in sy/haar taak.

Konsultasie / onderhoude vind op Maandae tot Vrydae plaas.

Die Koffiekroeg” vind op Dinsdae gedurende pouse plaas en behels die interkerklike, geestelik verrykende samekoms van mede Christen gelowige leerders van alle grade.

Berading en / of pastorale sorg is beskikbaar aan alle leerders, ongeag van die leerders se geloofsoortuiging, om na die geestelike welstand van leerders om te sien.

Bemagtiging van leerders deur lewensafrigting (“life-coaching”), mentorskap, loopbaanvoorligting en keuringsassesserings om te verseker dat leerders hul volle potensiaal bereik.


Beide maatskaplike- en jeugwerker bied ondersteuning aan Personeel.

Dissiplinêre bestuursprogramme word in samewerking met die maatskaplike werker van die skool aan leerders gebied.

 

Personeel MCQUIRK J Export Staff1

Joshua McQuirk

Jeugwerker
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Webwerf deur HS Die Wilgers Bemarking & A-web