die-wilgers.png

GELEENTHEDE  |  ONTWIKKELING  |  PRESTASIE

FBINSTALINKED INYOUTUBE

Visie

Die visie van Hoërskool Die wilgers is, om as skool met 'n dinamiese strewe na uitnemendheid, 'n leeromgewing van optimale ontwikkeling vir leerders en opvoeders te skep; om elke kind aan soveel moontlike geleenthede bloot te stel en te ontwikkel wat dan lei tot prestasie.


Die visie is geskoei op die volgende doelstellings:

  • om volgehoue onderrig en opvoeding, gebaseer op ‘n etiese waardesisteem, te lewer;
  • om die skool se leerderkapasiteit tot 750 leerders te beperk en die onderwyser/leerderverhouding laag te hou;
  • om leerders te lei tot 'n gebalanseerde strewe na voortreflikheid, op akademiese, sport en kulturele vlak;
  • om skooltradisies uit te bou;
  • om dinamies te vernuwe;
  • om optimale voorbereidingsgeleenthede aan alle persone te bied om hul regmatige plek in die samelewing in te neem;
  • om die skool vir voorkeur in beroepskeuse, beroepstevredenheid en beroepsverryking te wees;
  • om gebalanseerde, karaktervolle leerders te ontwikkel en
  • om meelewende ouerbetrokkenheid uit te bou.

 

Missie


Bogenoemde visie kan deur middel van die volgende missiestellings bereik word:

Hoërskool Die wilgers moet beskik oor goed opgeleide en gekwalifiseerde onderwysers wat toegerus is met die nodige geestelike kwaliteit en lewensgesteldhede.

Leerders moet aangemoedig word om optimaal tot selfdenkende en afgeronde individue te ontwikkel.

Kultuur- en sportprogramme moet aangebied en benut word om hierdie doelwitte te bereik.

'n Hoë akademiese standaard moet by die skool gehandhaaf word. 

'n Toegewyde en effektiewe beheerliggaam, skoolhoof, bestuurspan, onderwysers en leerdersverteenwoordigersraad moet in plek wees.

Motivering van ouers en die gemeenskap om deurlopend hulle verantwoordelikhede ten opsigte van die skool- en skoolaktiwiteite te aanvaar en positief daarby betrokke te bly.

Die aanbieding en bestuur van 'n goedbeplande lewensoriënteringsprogram.

Die daarstelling en ontwikkeling van 'n entoesiastiese, deelnemende en ondersteunende leerderskorps wat toegerus sal word om tot die welsyn van die land, die sosiale gemeenskap te betree.

Waardes

Wilgietrots: om dit waarvoor ek omgee, te respekteer en die tradisies van die skool te koester.

Integriteit: om getrou te wees aan myself, aan mekaar, ons skool en ons land.

Liefde: om liefde vir my ouers, gesin, familie, vriende, skool en  die gemeenskap te kweek.

Geloof: om ʼn vaste vertroue in God, my eie vermoëns, my skool en my land se toekoms te hê.

Empatie: om belang te stel in mekaar, vir mekaar om te gee en ons medemens in liefde te ondersteun.

Respek: om respek te hê vir myself, die mense en eiendom om my.

Selfdissipline: om myself te dissiplineer ten opsigte van gedrag en voorkoms.

Wilgie-erekode

Ek is 'n Wilgie ...

Ek is geskep deur die Drie-Enige God.  Ek is hier geplaas om Sy Naam groot te maak deur ’n verskil te maak in ander se lewens.

’n Wilgie werk hard en speel hard, want hy/sy het Wilgietrots

Geen uitdaging is vir my te groot nie; geen struikelblok sal my keer nie.

Ek is trots op dit wat my voorgangers bereik het, maar ek gaan daarop verbeter.

Ek sal hulle tradisies eer en voortbou daarop.

’n Wilgie het integriteit

Ek sal altyd eerlik en opreg wees.

Ek sal my woord gestand doen; mense kan op my vertrou.

Ek sal opstaan vir wat reg is, al is dit moeilik.

’n Wilgie is leergierig en lojaal

Ek wil die wêreld ondersoek en verstaan.

Ek wil vaardighede aanleer om ʼn verskil te maak.

Ek sal mense, my skool en my land opbou.

’n Wilgie het geloof

Op God sal ek vertrou.

Ek soek Sy Wil elke dag.

Sy krag sal my paaie gelyk maak.

’n Wilgie het empatie

Ek gee om vir ander mense.

Ek sal hul hartseer of pyn raaksien en hulle bystaan.

Ek sal saam met hulle bly wees oor hul sukses.

’n Wilgie het respek

Ek respekteer myself.

Ek respekteer ander mense, hul besittings en die wêreld om my.

Deur my optrede sal ek respek verdien.

’n Wilgie het selfdissipline

Ek neem verantwoordelik vir my eie gedrag.

Ek sal geen steen onaangeroer laat om my doelwitte te bereik nie.

My gedrag en voorkoms sal getuig van my voornemens.

Ek is ’n Wilgie...

My wortels lê diep!

Webwerf deur HS Die Wilgers Bemarking & A-web